Xylofoner

Se bilder lenger ned på siden for et utvalg av våre xylofoner. 

Bergerault XSD Sopran xylofon, diatonisk, C5 - A6 + 2F# og 1Bb, Rosewood

Bergerault XAD Altxylofon, diatonisk, C4 - A5 + 2F# og 1Bb, Rosewood

Bergerault XTAD Tenor-alt xylofon, C4 - C6 + 2F# og 2Bb, Rosewood

Bergerault XBD Bass xylofon, diatonisk, C3 - A4 + 2F# og 1Bb, Rosewood

Bergerault XSCH Kromatisk del til XSD, C#5 - G#6, Rosewood

Bergerault XACH Kromatisk del til XAD, C#4 - G#5, Rosewood

Bergerault XTACH Kromatisk del til XTAD, C#4 - C#6, Rosewood

Bergerault XBCH Kromatisk del til XBD, C#3 - G#4, Rosewood

Bergerault XSDC Sopran xylofon, diatonisk, C5 - A6 + 2F# og 1Bb, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault XADC Altxylofon, diatonisk, C4 - A5 + 2F# og 1Bb, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault XTADC Tenor-alt xylofon, C4 - C6 + 2F# og 2Bb, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault XBDC Bass xylofon, diatonisk, C3 - A4 + 2F# og 1Bb, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault XSCHC Kromatisk del til XSD, C#5 - G#6, Rosewood, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault XACHC Kromatisk del til XAD, C#4 - G#5, Rosewood, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault XTACHC Kromatisk del til XTAD, C#4 - C#6, Rosewood, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault CXSD Sopran xylofon, diatonisk, C5 - A6 + 2F# og 1Bb, Rosewood

Bergerault XSCH Kromatisk del til XSD, C#4 - G#6, Rosewood

Bergerault CXAD Altxylofon, diatonisk, C4 - A5 + 2F# og 1Bb, Rosewood

Bergerault XBCHC Kromatisk del til XBD, C#3 - G#4, Rosewood, kunststoff, spesialutviklet av Bergerault

Bergerault XACH Kromatisk del til XAD, C#5 - G#5, Rosewood

Bergerault PXSCH Sopranxylofon, kromatisk, regulerbar høyde, rosewood

Bergerault PXACH Altxylofon, kromatisk, regulerbar høyde, rosewood

Bergerault PXBCH Bassxylofon, kromatisk, regulerbar høyde, rosewood

Auris XRP 007 Pentaton xylofon

Auris XRV 007 Pentaton xylofon

Auris XRD 008 Diatonisk xylofon

Auris XRV 012 Diatonisk xylofon

 

 

 

LOADING...