Veien til Tallrekkene

Tallene står helt sentralt i våre liv. Tidlig gir den oss evnen til å oppfatte og å kommunisere om størrelser i den sansbare verden.  Etterhvert vil vi også klare å bruke tallene når de er knyttet til størrelser som kan måles, men ikke sanses direkte.

Mangelen på interesse for tall hos barn og problemene de kan få senere i arbeidet med tall, kan i en del tilfelle ha sammenheng med en altfor lite motiverende og forsømt praktisk tilnærming i den viktige introduksjonen til tallenes spennende verden.

En levende og praktisk forståelse av tallene, kan skape grunnlaget for en varig interesse knyttet til neste skritt: abstraksjonen av tallene. Dersom overgangen fra det konkrete til det abstrakte gis nok tid, vil regning med tall kunne bli en aktivitet som mange barn vil kunne glede seg over et helt liv. I motsatt fall vil man kunne risikere at abstraksjonen blir presentert for tidlig – før barna har  rukket å skape sanseerfaring med hva tall og forholdet mellom tall egentlig uttrykker.

Veien til Tallrekkene kan man begynne med i første klasse på skolen, eller i barnehagens 2 siste år dersom man ønsker å gripe fatt i barnas læringslyst for tall på et tidlig tidspunkt. Serien vil finne en naturlig plass i hjem der foreldrene har tid og lyst til å inspirere barna til å leke med tall og tallforståelse.

Det å mestre tallrekkene, vil gi en svært viktig basiskunnskap i arbeidet med tallene. Jo bedre man behersker tallrekkene, desto raskere vil man forstå og mestre regneartene.

Du kan kjøpe/bestille "Veien til Tallrekkene" i vår nettbutikk! 

«Veien til Tallrekkene» består av 10 CD – er: Tallrekkene 0-10 og 10-0 er leveringsklare. 

  • 0-10 og 10-0 (CD)
  • 0-20 og 20-0 (CD) (Mai 2014)
  • 0-30 og 30-0 (CD) (Mai 2014)
  • 0-40 og 40-0 (CD) (Mai 2014)
  • 0-50 og 50-0 (CD)  (Mai 2014)
  • 0-60 og 60-0 (CD)  (Mai 2014)
  • 0-70 og 70-0 (CD)  (Mai 2014)
  • 0-80 og 80-0 (CD)  (Mai 2014)
  • 0-90 og 90-0 (CD)  (Mai 2014)
  • 0-100 og 100-0 (CD)  (Mai 2014)

 

 

 

LOADING...