Veien til Tallene / Veien til Gangetabellen

Lær gangetabellen på en helt ny og spennende måte – for resten av livet!

Se Aftenpostens nett-reportasje:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4142928.ece

Se reportasjen på Østlandssendingen:

http://www.nrk.no/video/laerer_matte_med_musikk_og_rytme/B80EAC85AB0F5FDE/ 

Metoden er enkel, den:

 • SKAPER motivasjon og glede i innlæringsfasen
 • STYRKER utholdenheten i læringsprosessen
 • GIR rom for fellesopplevelser
 • INSPIRERER til spennende konkurranse
 • ÅPNER for nye arbeidsmåter
 • KNYTTER elevene sammen
 • INTEGRERER musikkglede med matematikkglede

Uansett hvordan  du vanligvis pleier å undervise i gangetabellen,  vil denne metoden bidra til å sette farge på prosessen. De 4 CD' ene inneholder stoff som gjør at repetisjon og mestring blir en naturlig del av læringen.

Det finnes en rekke kontrolloppgaver med en tilfeldig rekkefølge av tallene. Dette bidrar til at automatiseringen av gangetabellen blir mye lettere å lære.

CD' ene er egnet både til individuelt arbeid og til arbeid i klassen.

Bruker man dem i klassesammenheng, vil man kunne dra nytte av den fellesskapsfølelsen som oppstår når elevene gjentar samtidig. Med de fengende, afrikanske rytmene i bakgrunnen, vil CD' ene,  i hele den perioden som elevene lærer gangetabellen i grunnskolen, bidra til å gjenskape denne følelsen av fellesskap - uavhengig av hvem som kan mye og hvem som kan lite. Dette vil kunne bli en sterk motivasjonsfaktor for klassen som helhet og for de elevene som synes at gangetabellen er vanskelig å lære.

 • Varighet: 3 timer
 • Tid: Etter avtale
 • Sted: Etter avtale
 • Målgruppe: Førskolelærere, lærere,  foreldre
 • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
 • Kursholder: András Hidas
 • Pris: kr. 3.000,- (Reisekostnader og evt. overnatting kommer i tillegg).

 

 

 

LOADING...