Veien til Gangetabellen

Lær gangetabellen nå - for resten av livet! 

Se og les videoreportasjen på Aftenposten.no: Aftenposten nett 8.6.2011

Metoden er enkel, den:

SKAPER motivasjon og glede i innlæringsfasen

STYRKER utholdenheten i læringsprosessen

GIR rom for fellesopplevelser

INSPIRERER til spennende konkurranse

ÅPNER for nye arbeidsmater

KNYTTER elevene sammen

INTEGRERER musikkglede med matematikkglede

Du vil få tilsendt en veiledning i pdf-versjon som e-post når du kjøper "Veien til Gangetabellen". Veiledningen er oversiktlig og praktisk å bruke i undervisningen. Den inneholder en A4-sides oversikt for hvert spor på de 4 CD-ene. Du kan bruke den på PC-en eller projisere den pa elektronisk tavle eller lerett i klasserommet.

Uansett hvordan du vanligvis pleier a undervise i gangetabellen, vil denne metoden bidra til a sette farge på prosessen. De 4 CD' ene inneholder stoff som gjør at repetisjon og mestring blir en naturlig del av laringen.

Det finnes en rekke kontrolloppgaver med en tilfeldig rekkefølge av tallene. Dette bidrar til at automatiseringen av gangetabellen blir mye lettere å lære.

CD' ene er egnet både til individuelt arbeid og til arbeid i klassen.

Bruker man dem i klassesammenheng, vil man kunne dra nytte av den fellesskapsfølelsen som oppstar når elevene gjentar samtidig. Med de fengende, afrikanske rytmene i bakgrunnen, vil CD' ene, i hele den perioden som elevene lærer gangetabellen i grunnskolen, bidra til a gjenskape denne følelsen av fellesskap - uavhengig av hvem som kan mye og hvem som kan lite. Dette vil kunne bli en sterk motivasjonsfaktor for klassen som helhet og for de elevene som synes at gangetabellen er vanskelig å lære.

Veien til Gangetabellen, CDer

Veien tiil Gangetabellen, cover

 

 

 

LOADING...