Veien til Blokkfløyta

Bakgrunnen for serien: Spill Blokkfløyte med Orkester

Tanken med denne serien har vært at den som begynner å spille et instrument, alt fra første stund har lyst til å være med i et spennende musikalsk fellesskap.

Musikalsk og pedagogisk oppbygging:

Til hver av melodiene er det spilt inn et orkestralt akkompagnement og skrevet ut 4 stemmer med ulike vanskelighetsgrader. 1. stemmen er tiltenkt nybegynneren. De øvrige stemmene har stigende vanskelighetsgrad og kan spilles av dem som ikke lenger er nybegynnere, men som har nådd noe eller mye lenger enn nybegynnernivået. På denne måten skulle ett og samme hefte både til nybegynnerundervisning og til undervisningsopplegg der eleven eller klassen har spilt blokkfløyte i mange år.  

Innen samme familie er barna ofte på ulike musikalske utviklingsnivåer. Dette er et undervisningsopplegg som kan gi mulighet og inspirasjon for samspill i familien der alle vil kunne finne en utfordring. 

Det er til nå kommet 4 hefter med CD' er i denne serien.  I hvert hefte finner man en detaljert veiledning for hvordan man best kan bruke heftet og CD' en. I 1988 kom første hefte – og den gang kassett  - ut i denne serien.

Siden starten i 1988, er dette verket tatt i bruk av over over 40% av skolene i Norge – og brukes også av flere kulturskoler i Sverige, Danmark og på Island. Jeg tar det som et gledelig tegn på at behovet dette materialet er tilstede. Spill Blokkfløyte med Orkester ble vist i tysk oversettelse – ”Spiel Blockflöte mit Orchester” på musikkmessen i Frankfurt i 1990 og brukes i dag av et stort antall barn i Tyskland.

Jeg vil rette en varm takk til alle som har bidratt, hver på sin måte, til at denne serien en realitet.

Et lite utdrag av de mange uttalelsene vi har fått gjennom 25 år, kan du finne under Referanser/Omtaler.

Lykke til med å lære barna å spille blokkfløyte – et instrument som de kan få glede av et helt liv. Og hvis dere tror det er vanskelig, kan dere invitere meg til å holde et seminar for elevene og lærerne om hvor enkelt, hvor spennende og hvor engasjerende det kan bli å spille blokkfløyte!

András Hidas, Blystadlia, mai 2013

Seminar:

Utgivelser: 

 

 

 

LOADING...