Veien til Blokkfløyta / Spill Blokkfløyte med Orkester

Spill blokkfløyte og gjør det med glede!

Tanken med denne serien har vært at den som begynner å spille et instrument, alt fra første stund har lyst til å være med i et spennende musikalsk fellesskap. Vi gjennomgå oppbyggingen av verket trinn for trinn.

Det første vi skal se på er: «Spill Blokkfløyte med Orkester uten Noter» der elevene lærer å spille enkelttoner, kombinasjoner av toner og tilslutt skalaen uten noter. Deretter gjennomgår vi hovedtrekkene i Spill Blokklføyte med Orkester nr. 1-4. De som har gjennomgått dette seminaret, vil lett kunne ta i bruk metoden i klassen.  

Da Spill Blokkfløyte med Orkester kom ut i 1988, representerte det en helt ny måte å ta i bruk blokkfløyta på i grunnskolen. Siden da har over 40% av skolene i landet tatt det i bruk. Det er også tatt i bruk av flere kulturskoler i Sverige, Danmark og på Island. Verket er også oversatt til tysk og brukes av mange barn i Tyskland.

En nærmere beskrivelse av verkets oppbygging, finner du under «Utgivelser»: «Spill Blokkfløyte med Orkester» 1-4.

  • Varighet: 3 timer
  • Tidspunkt: Etter avtale
  • Sted: Etter avtale
  • Målgruppe: Lærere som ønsker å ta i bruk blokkfløyta i skolen
  • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
  • Kursholder: András Hidas
  • Pris: kr. 5.000,- 
  • Prisen inkluderer materiale for kr. 4.200,-

- 2 stk. Spill Blokkfløyte med Orkester uten Noter (Dobbel-CD)

- 30 hefter av Spill Blokkfløyte 

- 2 stk CD nr. 1

 

 

 

LOADING...