Utgivelser

Jeg tror det er veien til kunnskapen som er avgjørende for barns opplevelse av selve kunnskapen. Mitt mål med materialet jeg har utviklet og utgitt på forlaget Kreativ Musikkpedagogikk, er å tilføre barn i skole, barnehage og hjem, lærere, førskolelærere, assistenter og foreldre nye verktøy som gjør veien til ny kunnskap til en spennende reise.

Mye av materialet som er utviklet, brukes av et stort antall skoler og barnehager i Norge. Noe av materialet er oversatt og brukes også i andre land.

Jeg skylder mange av mine egne lærere en stor takk for det de har betydd for min egen læring. Uten dem ville aldri det sterke engasjementet for læring, endring og utvikling ha fått en så stor plass i mitt liv.

Jeg vil her nevne to:

Olav Snartland - et forbilde som menneske og som kunnskapsformidler – min lærer fra 4. – 7. klasse i grunnskolen.

Are Holen – Acems stifter og internasjonale leder, som med sitt vennlige vesen og sin unike kunnskap og innsikt i menneskets psykologi, har utviklet aktiviteter som Acem-meditasjon og kommunikasjonsgrupper.

Disse aktivitetene har gitt meg verktøy til å utforske min egen psykologi og muligheter for læring og endring i et inkluderende og spennende miljø. Jeg er dem og miljøet de har skapt for læring og erkjennelse, dypt takknemlig.

Utgivelser

Musikk:

Blokkfløyte:

 • Spill Blokkfløyte med Orkester uten Noter (Dobbel-CD).

 • Spill Blokkfløyte med Orkester Hefte og CD nr. 1

 • Spill Blokkfløyte med Orkester Hefte og CD nr. 2

 • Spill Blokkfløyte med Orkester Hefte og CD nr. 3 (Norske folketoner)

 • Spill Blokkfløyte med Orkester Hefte og CD nr. 4 (Julestemning)

Samspill:

 • Samspill 1 (Hefte)

Rytmer:

 • Rytme 1 (CD)

Improvisasjon:

 • Improvisasjon 1 (CD)

Sangøvelser:

 • Solfège 1 (CD) – sangøvelser med DO-RE-MI (August 2014)

Norsk:

Bokstavene: 

 • Veien til Bokstavene: ”Naturen sett gjennom bokstavenes form.” Malerier av Dag Hol.  Serie med bokstavene i alfabetet i A4-format. Serie med bokstavene i alfabetet i A5-format. Plakat med alle bokstavene i A3 - format.

Norsk og musikk:

 • Lydleker 1 (Dobbel-CD)
 • Rim og regler 1 (CD) (Mai 2014)
 • Rim og regler 2 (CD) (Mai 2014)
 • Rim og regler 3 (CD) (Mai 2014)

Norske dialekter:

 • Rim og regler fra Bykle (Dobbel-CD)

Fremmedspråk:

Afrikanske språk:

 • Rim og regler fra Afrika 1 (CD) (Mai 2014)

Matematikk og musikk:

Veien til Tallrekkene:

«Veien til Tallrekkene» består av 10 CD – er: Tallrekkene 0-10 og 10-0 er leveringsklare. De øvrige kan bestilles nå pr. mail - og leveres i oktober.

 • 0-10 og 10-0 (CD)

 • 0-20 og 20-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-30 og 30-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-40 og 40-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-50 og 50-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-60 og 60-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-70 og 70-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-80 og 80-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-90 og 90-0 (CD) (Mai 2014)

 • 0-100 og 100-0 (CD) (Mars 2013)

Gangetabellen:

 • Veien til Gangetabellen 1 (4 CD-er)

 

 

 

LOADING...