Strykeinstrumenter / Strunal

STRUNAL CZ er det største strenge instrument -  produksjonsanlegget i Europa og har en lang tradisjon. Det ligger i den pittoreske byen Luby, tidligere Schönbach, i den vestlige delen av Tsjekkia. Fabrikken fører videre de rike tradisjoner for musikk instrument- produksjon i denne regionen som ble etablert av dyktige håndverkere helt tilbake til andre halvdel av det sekstende århundre.

Opprinnelige begynte disse dyktige håndverkerne å lage fioliner i sine hjem. Senere slo flere seg sammen for å danne mer effektive små produksjonsbedrifter som produserte fioliner, buer, lutt, gitarer og andre strengeinstrumenter. I 1908 ble Luby fiolinskole etablert der flere generasjoner av dyktige fiolinmakere har fått sin utdannelse.

I dag bruker STRUNAL CZ  tradisjonelt håndverk  utført av erfarne fiolin-  og gitarmakere sammen med verktøy og teknologi som er designet av egne ingeniører. Teknologien som brukes er miljøvennlig. En viktig faktor i produksjonen av musikkinstrumenter, er erfaringer og ideer som er formidlet av kunstnere som har jobbet lenge med Strunal CZ.

Strunal bruker kvalitetsskog for produksjonen. Valget av materiale har stor oppmerksomhet, modningsprosessen, tørkingen og den påfølgende behandlingen, likeså. Alle disse aspektene skal gi kundene en trygghet om at instrumentene som er laget i selskapet, har fremragende akustiske kvaliteter og egenskaper. Instrumentene som lages, er  beregnet både for profesjonelle kunstnere, for studenter og for elever på musikkskoler. Strunal er opptatt av at samtlige kunder skal være fornøyd med instrumentene de kjøper fra dem og ønsker at hvert instrument skal gi mye glede til den som bruker dem. 

Strunal produserer alle strykeinstrumenter:

Fioliner

Bratsjer

Celloer

Kontrabasser

Bassmodel 5/5

Cellomodell 4/15

Cellomodell 4/17

Cellomodell 40/4

Fiolinmodell 160

Fiolinmodell 331

Fiolinmodell 333

Fiolinmodell 337

Fiolinmodell 920

Fiolinmodell 1750

Fiolinmodell 1930

Cellomodell 4/7

Cellomodell 4/4

Bassmodel 5/8

Bassmodel 5/35

Bassmodel 50/4

Bassmodel 50/21

Bassmodel 50/27

Bassmodell 50/4 Blond, 50/4 Blueburst, 50/4 Sunburst

Bratsjmodell 3/10

Bratsjmodell 3/60

Bratsjmodell 3/90

Bratsjmodell 3/160

 

 

 

LOADING...