Språk og rytme

Utvikling av barnas språksans* og språkrytmefølelse gjennom arbeid med rytmer.

Utvikling av barnas rytmesans gjennom arbeid med språk.

Koblingen mellom språk og rytme er et veldig konkret og viktig pedagogisk verktøy.

Vi skal gjennomgå en metodikk for utvikle barnas rytmesans (Edgar Willems musikkpedagogikk) og vise hvordan vi kan bruke dette verktøyet til å utvikle barnas språksans* og språkrytmefølelse.

Presentasjon av nytt materiale som er utviklet.

*Med språksans menes her:

Evnen til å glede seg over språkets muligheter til å uttrykke tanker og følelser, evnen til å forstå språkets humoristiske muligheter og evnen til å kunne se sammenhengen mellom lyd og språk.

Mange av dem som kommer til oss fra andre kulturer, kan ha et mer aktivt forhold til rytmer og dans enn vi selv har i Norge. Materialet er spilt inn med afrikanske trommer som bakteppe slik at det ville gå an å bevege seg til mens man lærer ordene. Gjentagelsens hemmelighet er å finne en innfallsport der en gjentagelse stimulerer den neste. Rytmen er som skapt for å styrke viljen til en slik gjentagelse som raskt vil bli lystbetont.

  • Varighet: 3 timer
  • Tidspunkt: Etter avtale
  • Sted: Etter avtale
  • Målgruppe: Ansatte i barnehager, lærere og førskolelærer på småskoletrinnet, foreldre
  • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk og Musikkpedagogisk Senter
  • Kursholder: András Hidas
  • Pris: kr. 5.000,- (Reisekostnader og evt. overnatting kommer i tillegg.)

 

 

 

LOADING...