Sibelius Seminarer

Sibelius betraktes som et av verdens beste notasjonsverktøy for musikk. Kursserien på 3 kurs gir deltagerne muligheter til å fordype seg i de grunnleggende funksjonene i programmet med oppgaver som vil bli gitt mellom hver kursdag. Kursene vil bli fordelt over et semester. Det er muligheter til å stille spørsmål på e-post mellom samlingene.

 • Varighet – seminarserie: 3 lørdager à 3 timer kl.11.00-14.00
 • Tidspunkt: Etter avtale. Vil også bli annonsert på våre nettsider.
 • Sted: Etter avtale.
 • Målgruppe: Alle som er interessert i å lære å bruke Sibelius som verktøy; nybegynnere og de som har litt erfaring med Sibelius.
 • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
 • Kursholder: Ellen Lund, musikkpedagog med piano som hovedinstrument og lang erfaring med notasjon av musikk for orkester
 • Pris seminarserie 9 timer – 3 ganger 3 timer: kr. 1.500,-

Litt om innholdet i kurset:

 • Bli kjent med Sibelius
 • Lær å skrive inn/spille inn noter med og uten MIDI-keyboard
 • Taktart, toneart, artikulasjon, dynamikk
 • Sangtekster og besifring
 • Transponering
 • Flerstemmig notasjon
 • Layout, oppsett av stemmer og partitur
 • Playback/avspilling
 • Tidsbesparende tips 

1. samling

 • Sette opp en ny fil
 • Bevege seg rundt i Sibelius
 • Forskjellige metoder for noteinnsetting:
 • Skrive inn /spille inn noter med og uten MIDI-keyboard
 • Hvordan merke/velge en note, takt, system, stemme
 • Kopier/lim inn, fjern
 • Fortegn, artikulasjon, dynamikk
 • Legge til nye instrumenter
 • Playback/avspilling

2. samling

 • Fortsette med noteinnskriving/innspilling
 • Forskjellige instrumenter og partiturer
 • Tekst: Skrive inn sangtekster og besifring
 • Andre typer tekst: Teknikk-tekst (f.eks. pizz, arco, mute)
 • Tempotekst, dynamikk
 • Mer om noter, f.eks. trioler, akkorder
 • Transponering
 • Skifte taktart, toneart, nøkkel
 • Flerstemmig notasjon
 • Repetisjonstegn, 1. og 2. hus
 • Litt om layout 
 • Utskrift av stemmer og partitur

3. samling

 • Arbeide med store partiturer
 • Mer om layout, partiturer og stemmer
 • Rehearsal marks (bokstaver eller tall som øve-merker)
 • Engraving rules (overstyrende regler)
 • Stikknoter
 • Sette opp eget partituroppsett som fast manuskript i Sibelius
 • Bruke filtre – f.eks. merk, kopier og lim inn en sangtekst i en annen stemme
 • Eksportere musikk som PDF, audio, MIDI eller MusicXML
 • Hvordan søke etter hjelp i programmet
 • Andre ressurser som finnes

 

 

 

LOADING...