Pro Tools Seminarer

Veien til eget studio:

Pro Tools er et av verdens mest kjente DAW - Digital Audio Workstation. Det er et av de mest brukte kreative verktøy til lydopptak og lydredigering.

Introduksjonskurset viser alle de grunnleggende funksjonene slik at man på egenhånd kan begynne å arbeide mede programmet.

Kursserien på 4 kurs gir deltagerne muligheter til å fordype seg i programmet med oppgaver som vil bli gitt mellom hver kursdag. Kursene vil bli fordelt over 6 måneder. Kursene vil trolig bli organisert lørdags formiddager.

  • Varighet introduksjonskurs: Grunnleggende funksjoner i Pro Tools: 4 timer
  • Varighet – seminarserie: Pro Tools som verktøy på skole og i hjem: 4 ganger 4 timer
  • Tidspunkt: Etter avtale. Vil også bli annonsert på våre nettsider.
  • Sted: Etter avtale.
  • Målgruppe: Alle som er interessert i å lære å bruke Pro Tools som verktøy.
  • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
  • Kursholder: Bernt Karsetn Sannerud – lydtekniker og musiker
  • Pris introduksjonskurs 4 timer: kr. 500,-
  • Pris seminarserie 16 timer – 4 ganger 4 timer: kr. 2.500,-

 

 

 

LOADING...