Om oss

Musikken er for meg et av de sterkeste og vakreste uttrykkene for selve livet; for glede og kjærlighet, sorg og fortvilelse, for ettertanke, lytting og undring, for samvær, lengsler og drømmer.

De mange musikalske møtene jeg har hatt med barn, unge og voksne, har gitt meg følelsen av at musikkens kraft overgår de fleste av våre uttrykk.

Mitt håp er at jeg kan bidra med å skape enda større forståelse for hva musikken kan gjøre med våre liv og våre fellesskap; i hjemmene, i barnehagene, på skolene, på institusjonene og på arbeidsplassene.

Noen musikere har klart å formulere hva musikk egentlig er. Blant disse er en av de store fiolinistene som har levd; Yehudi Menuhin. I boka «Musikken og mennesket», sier han:

«Musikk er vår eldste uttrykksform – eldre enn språk og kunst. Den begynte med stemmen og med vårt overveldende behov for å nå frem til andre mennesker. Musikk er mennesket mye mer enn ord er det, for ord er abstrakte symboler som uttrykker faktiske ting. Musikk rører ved våre følelser dypere enn ord flest og får oss til å reagere med hele vårt vesen. Musikk kommer til å være en nødvendighet så lenge menneskeheten består. Jeg tror vi trenger musikk like sterkt som vi trenger hverandre.» 

Det er i dette perspektivet jeg tilbyr undervisning og seminarer, musikkinstrumenter og lydutstyr.

Jeg har arbeidet med musikk med egne barn fra de ble født og med andres barn fra de var noen måneder gamle. Jeg har lang erfaring med å arbeide med barn i barnehage og i grunnskole, og jeg har arbeidet med voksne i alle aldre og med pensjonister. I lengre perioder har jeg arbeidet med musikk i psykiatrien (se også kurstilbudet: Musikk – en måte å lete etter livsengasjement på.) Jeg har også hatt gleden av å arbeide med barn med spesielle behov (psykisk/fysisk). Over 10.000 lærere, førskolelærere, assistenter, foreldre, studenter og arbeidstagere har fulgt seminarer jeg har holdt i inn – og utland.

Mange nye skoler, barnehager, kulturskoler og privatpersoner har valgt oss som leverandør av undervisning, seminarer og av musikkinstrumenter og lydutstyr.

Livet er kort og ressursene knappe. Både som enkeltpersoner og som ansatte i skole, kulturskole, barnehage, i institusjoner og bedrifter, er det er viktig å gjøre gode og gjennomtenkte valg som er knyttet til: Fagkunnskap – Kreativitet og utvikling – Økonomi – Langsiktighet – Glede – Opplæring – Trygghet.

Du finner dette hos oss. Valget er ditt.

Du er hjertelig velkommen som privatperson eller som ansatt - enten du skal kjøpe stort eller smått. Vi kan begynne med å sette av tid til å møtes til dialog på Musikkpedagogisk Senter.

Med vennlig hilsen

András Hidas    

I videoen under finner du en kort presentasjon av vårt arbeid i Rælingen kulturskole, innenfor rammene av den kulturelle skolesekken. Her fra et besøk på Rud skole: Fra 00:00 - 04:15.

András Hidas

 

 

 

LOADING...