Om å lære barn og lytte

OM Å LÆRE BARN Å LYTTE OG Å FINNE GLEDE I SPRÅK OG MUSIKK - NYE VEIER I MUSIKKUNDERVISNINGEN

Praktisk arbeid med barn i barnehage eller skole og seminar for de ansatte – på en og samme dag.

Den beste måten å lære på, er å se metoder anvendt i praksis. Gjennom musikalske møter med barn i din barnehage eller elever i din barneskole, viser jeg hvordan man kan arbeide for systematisk å utvikle lyttesans, melodisk sans, rytmisk sans og improvisasjonsevne og hvordan man kan utvikle barnas forståelse av forbindelseslinjene mellom språk og musikk. Etter disse møtene, er det seminar for de ansatte – barnehagens førskolelærere og assistenter eller skolens lærere og assistenter.

Det er også mulig å arrangere foreldreseminar i barnehagen dagen etter med tema: Din og ditt barns musikalske utvikling.

  • Varighet: 9.00-14.30: Arbeid med barn: 4 grupper/klasser à 45 minutter. 17.15- 20.15: Seminar for de ansatte i barnehage/lærere på skolen.
  • Tidspunkt: Etter avtale
  • Sted: Etter avtale
  • Målgruppe: assistenter/førskolelærere/foreldre i barnehage - lærere i barneskolen
  • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
  • Kursholder: András Hidas
  • Pris: kr. 12.000,- pluss reisekostnader og evt. overnattinger 

 

 

 

LOADING...