Musikk: en måte å lete etter livsengasjement på

En livskrise - kort eller lang - kan lett gjøre at man glemmer eller skyver til side det som engang var viktig for en; kanskje var det sang eller dans, kanskje var det spill på instrument eller samspill, kanskje var det lytting til musikk. 

Hvis man skal kunne si noe konstruktivt om en livskrise, måtte det være at man igjen blir nødt til å tenke gjennom hvordan man bruker sin tid og sitt liv. Ofte har man kanskje følelsen av at man må begynne helt på nytt på noen områder; søke tilbake til det som engang betød mye, men som man i årenes løp ikke ga nok plass. 

Musikk - en måte å lete etter livsengasjement på er et tilbud som vil kunne være et nyttig verktøy for alle dem som føler at musikk i en eller annen form betyr eller har betydd noe for dem i livet.  Vi vil sammen utforske musikken som måter å være sammen på og lete etter hvordan den kanskje kan være med på å gi noe av livskraften og livsengasjementet tilbake. 

En livskrise er en gåte. Ingen sitter med svaret på denne gåten alene. Musikk og kunst kan være noen av bitene i det kartet man trenger for å finne veien ut av krisen igjen. 

Ta kontakt for nærmere informasjon og timeavtale. 

  • Varighet: 3 timer

  • Tidspunkt:Etter avtale

  • Sted: Etter avtale

  • Målgruppe: Ansatte og pasienter i psykiatriske institusjoner

  • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter

  • Kursholder: András Hidas

  •  Pris: kr. 4.500,-

 

 

 

LOADING...