Marimbaer

XRP - 005 Liten Marimba, pentatonisk, 5 toner

XPL - 008 Marimba, pentatonisk, 8 toner

XDL - 008 Marimba, diatonisk, 8 toner

XDL - 011 Marimba, diatonisk, 11 toner

XAM - 007 Amadinda, pentatonisk, 7 toner, d - e, 70x80x24 cm

 

 

 

LOADING...