Lydleker 1

Språkets lyder og språkets lydleker - metodiske øvelser og lek.  

Lydleker 1- en dobbel CD

  • En CD der samtlige vokaler, vokal-konsonantforbindelser og konsonant –   vokalforbindelser i det norske alfabetet er representert på en lekfull, rytmisk, humoristisk og kommuniserende måte.
  • Hver lyd/lydkombinsajon gjentas med liv og engasjement og det er denne gjentagelsen barna er med på.
  • Brukes av et stort antall skoler og barnehager.

Uttalelser:

I mitt arbeid i en barnehage med et barn som har Down Syndrom og som ikke har språk, har jeg hver dag i 2 år, veldig bevisst, brukt ”Lydleker 1” av András Hidas. Jeg mener bestemt at dette har hatt betydning for barnet som er blitt inspirert til å imitere noen av lydene og til selv å lage lyder. Barnet var veldig glad i å høre på CD’ en og det ble et av høydepunktene på dagen. I begynnelsen lyttet barnet. Så merket jeg at hun imiterte noen av lydene etter at hun hadde hørt dem. Siden kunne hun også klare å imitere samtidig. Barnet har nå begynt på skolen …..og jeg har anbefalt at vi bruker CD’ en videre. I dag arbeider jeg også i en annen barnehage med et barn med Downs syndrom også uten språk. Jeg vil her også anbefale bruken av ”Lydleker 1”

Solveig Spjudvik, Lørenskog

”.. Jeg bruker lydlekene som inspirasjon og lyttetrening i den forberedende leseopplæringen. I andre klasse legger jeg dem inn som en fast del av bokstavprogrammet der vi ønsker å stimulere flest mulig sanser i arbeidet med bokstav, form og lyd. Min erfaring er at barna synes det er morsomt med lydlekene. Variasjonene i lydsammensetningene, lydenes lengde og styrke sammen med de afrikanske rytmene i bakgrunnen, skjerper oppmerksomheten. Barna blir raskt flinke itl å lytte og gjenta. Lydlekene gir også fin bakgrunn for å snakke om variasjoner i den enkelte bokstavlyden. Jeg anbefaler gjerne ”Lydleker1” til andre som arbeider med den første lese – og skriveopplæringen.!”

Hildegunn Eggum, lærer, Kirkevoll skole i Re kommune

Jeg vil anbefale András Hidas musikkpedagogiske opplegg og materiale for bruk i barnehager og i småskoleklasser. Opplegget er spesielt godt egnet til å stimulere barn med konsentrasjonsvansker, oppmerksomhetssvikt og forsinket språkutvikling.

Men alle barn burde få anledning til å oppleve lyd, stillhet og bevegelse på den inspirerende måte András Hidas legger opp til. I vår hektiske hverdag er dette kanskje et av de viktigste bidragene for å få lyttende, aktive og engasjerte barn.”

Else Marie Kjerstad, pedagogisk – psykologisk rådgiver i Stryn

Det kan være en utfordring å finne aktiviteter som fenger og motiverer denne gruppen barn. Hos de fleste multifunksjonshemmede er hørselen den sansekanalen som er den mest funksjonelle . De blir ofte beskrevet som barn som "liker" musikk. Musikk da som regel i form av innspilte barnesanger brukt som underholdning eller annen musikk som virker avslappende og beroligende. Da jeg første gangen hørte klipp fra Lydleker, ble jeg fasinert først og fremst av annerledesheten sammenlignet med musikk vi vanligvis tilbyr barn. Ettersom den påvirket meg så sterkt både emosjonelt og fysisk, tenkte jeg at det kunne være spennende å se om og hvordan "mine barn" reagerte. I de tilfellene jeg har presentert Lydleker, kan mine tolkninger av barnas reaksjoner og uttrykk beskrives som at de viser større oppmerksomhet, blir overrasket og interessert og viser at de lytter på en annen måte enn når de bare hører. Oppmerksomheten varer over lengre tid, får dem til å holde fokus lengre på det de opplever. Overraskelse og glede over det de lytter til tilkjennegis ved smil og endringer i mimikk. Det ser også ut til at musikken påvirker lysten til å produsere lyder på eget initiativ naturlig og at lydene og rytmene kan virke aktiviserende fysisk både i forhold til å bevege seg og forme lyder med munnen. Dette kan kanskje være en innfallsport til begynnende imitasjon for enkelte. Fremfor alt er lydene og rytmene en opplevelse som fører til egenaktivitet og gir stor glede!

Sidsel Haugen, spesialpedagog og Marte Meo terapeut i barnehabiliteringen i Akershus.

Veileder foreldre, barnehager, skoler, avlastning i forhold til barn med multifunksjonshemning.

 

 

 

LOADING...