Lyd: En oppdagelsesreise

Arbeid med lyd. Vår tids store mulighet til å nå barn og unge. Hvorfor bruker vi den ikke?

Lyd står sentralt i barns og unges bevissthet og hjerter. Siden lyd er blitt en møteplass mellom menneskelige uttrykksformer og teknologi, kan arbeid med lyd og lydopptak bli en drivende kraft i all undervisning. Denne metoden kan hjelpe den enkelte elev med å utvikle sitt eget potensiale.

Kursserien vil gi inspirasjon til læring hos elever og lærere. Er elevene inspirerte, bli læringen engasjerende og effektiv. Vi bruker lyd og hørespill som læringsmetode. Hørespill er enkelt å mestre og rimeligere å produsere enn både teater og film. Elevenes direkte involvering i både produksjonen og som utøvere, gir dem mange muligheter med få verktøy. 

Ved hjelp av denne metoden vil elevene mye lettere kunne se livet bak de formelle kunnskapene som de forventes å tilegne seg.  For læreren gir dette muligheter til å skape ny entusiasme for eget fag og samtidig knytte tverrfaglige forbindelseslinjer.

Innhold:

 • Grunnleggende øvelser med lydopptak knyttet produksjon av enkle hørespill. 
 • Innføring i bruk av opptaksutstyr. 
 • Undervisning i grunnleggende lydlære. 
 • Praktiske oppgaver til bruk i klassen. 
 • Aktivt arbeide med å forene  mennesket og ny teknologi. 
 • Varighet: Enkeltseminar: 4 timer. Seminarserie 5 x 4 timer
 • Tid: Etter avtale
 • Sted: Etter avtale
 • Målgruppe: Lærere i barne- og ungdomsskolen. (Egne kurs for førskolelærere, assistenter og foreldre 
 • utarbeides i løpet av våren 2013.) 
 • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
 • Kursholdere: András Hidas, Mie Andberg, Bernt Karsten Sannerud og Marius Sjøli. 
 • Pris: Etter avtale

 

 

 

LOADING...