Kurs og seminarer

Over 10.000 lærere, førskolelærere, assistenter, foreldre, studenter og arbeidstagere har fulgt seminarer jeg har holdt i inn – og utland. Jeg har arbeidet med musikk med egne barn fra de ble født og med andres barn fra de var noen måneder gamle. Jeg har lang erfaring med å arbeide med barn i barnehage og i grunnskole, og jeg har arbeidet med voksne i alle aldre og med pensjonister. I lengre perioder har jeg arbeidet med musikk i psykiatrien (se også kurstilbudet: Musikk – en måte å lete etter livsengasjement på.) Jeg har også hatt gleden av å arbeide med barn med spesielle behov (psykisk/fysisk). 

Denne linken viser deg et fem minutters sammendrag og noen glimt fra noen musikktimer i en grunnskole i Rælingen som et filmteam laget på oppdrag fra Nasjonal digital læringsarena. Jeg er ansatt i Rælingen kulturskole og arbeider med ca. 1200 baren i løpet av et skoleår. http://ndla.no/nb/node/81016

Velg ulike kurs fra menyen eller kontakt oss for skreddersydde tilbud.

Målgrupper:

  • Barnehager
  • Skoler
  • Musikk – og kulturskoler
  • Spesialskoler
  • Psykiatriske institusjoner
  • Sykehjem – aldershjem
  • Sykehus
  • Bedrifter
  • Private arrangement

Under «Referanser», kan du lese tilbakemeldinger som er kommet på ulike seminarer.

Lytting

Rytmer

Melodi

 

 

 

LOADING...