Kunsten å skape et musikalsk fellesskap

Musikken gir muligheter til å skape fellesskap på tvers av alder, kjønn og posisjon,uavhengig av nasjonalitet og uavhengig av politiske og religiøse oppfatninger.

Mange betrakter musikken og dets uttrykk som et av menneskets store muligheter for å skape fellesskap.

Hva skal til for tenne den musikalske flammen hos en gruppe mennesker samtidig?

  • Tidspunkt: Etter avtale
  • Varighet; 3 timer
  • Målgruppe: Ansatte i bedrifter, ansatte i  barnehager, skoler, kulturskoler, institusjoner
  • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
  • Kursholder: András Hidas
  • Pris: kr. 5.000,- (Reise og evt. overnatting kommer i tillegg).

 

 

 

LOADING...