Improvisasjon

Det spontane musikalske uttrykket er et veldig viktig mål å arbeide mot. Det knytter vår sang eller vårt instrumentalspill til vårt eget liv - til det som ikke er tillært, til det som er en spontan lengsel etter å gi en livsytring form og innhold, som vår latter, vår sorg, vårt sinne, vår lengsel, vår kraft, vår uro.

Presentasjon av pedagogisk materiale.

  • Varighet: 3 timer
  • Tidspunkt: Etter avtale
  • Sted: Etter avtale
  • Målgruppe: Ansatte i barnehager, lærere og førskolelærer på småskoletrinnet, foreldre
  • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk og Musikkpedagogisk Senter
  • Kursholder: András Hidas
  • Pris: kr. 5.000,- (Reisekostnader og evt. overnatting kommer i tillegg.)

 

 

 

LOADING...