Improvisasjon 1

Improvisasjon - Det spontane musikalske uttrykket 

Improvisasjon - Det spontane musikalske uttrykket er et veldig viktig mål å arbeide mot. Det knytter vår sang eller vårt instrumentalspill til vårt eget liv - til det som ikke er tillært, til det som er en spontan lengsel etter å gi en livsytring form og innhold, som vår latter, vår sorg, vårt sinne, vår lengsel, vår kraft, vår uro...

Improvisasjon 1 - 1 CD

  • Er et samarbeidsprosjekt over landegrensene mellom Claes Göran Bjerding,  Musikinstitutet i Torsås i Sverige og András Hidas, Kreativ Musikkpedagogikk.
  • Improvisasjon 1 har som målsetning å inspirere til fri, improvisert sang eller spill.
  • Etter stemmetonen på 1. spor, kommer ca. 1 minutts ”inspirasjon”;  improvisasjon med sang, melodika eller trompet som soloinstrument.  
  • Deretter kommer ca. 3 minutter med akkompagnement der alle kan synge samtidig.
  • CD’ en er bygget opp som en veksling mellom korte (1-minutts) ”inspirasjoner” etterfulgt av ca. 3 minutters akkompagnement til fri utfoldelse.
  • Improvisasjon 1 er tatt i bruk av et stort antall barnehager og skoler. Improvisasjons' CD-en gir muligheter til en rekke spontane øvelser og livsytringer: Sang uten ord, sang med ord, sang til dikt, spontant instrumentalspill, for å nevne noen.

Uttalelse:

” Improvisasjons-CD’en gir et puff til å arbeide med noe av det mest forsømte innen musikkundervisningen (min påstand). Den gir barn mulighet for vokal og instrumental improvisasjon, utfordring til å lytte, finne akkorder og delta i et musikalsk fellesskap.”

Inspektør Birgitte Magnus, Fredrikstad Kulturskole

 

 

 

LOADING...