Finansiering

Blant mange hindre som kan stoppe gode prosjekt, er økonomien som regel det største. Slik vil det trolig bli – kanskje for alltid, dessverre.

Vårt mål er å forsøke å legge forholdene til rette slik at både privatpersoner, skoler, kulturskoler, barnehager, skoleorkestre og institusjoner får muligheter til å virkeliggjøre visjoner for utvikling. 

Et rikt utvalg av kvalitetsinstrumenter, kan gi nye og viktige plattformer for læring under oppvekst for store grupper av barn og for de barna som har spesielle anlegg for musikk. 

Betalingsavtaler etter behov

Vi kan vurdere alle henvendelser om ulike betalingsforslag; her presenterer vi noen standard løsninger for betaling og leie, som vil kunne være til stor hjelp for private og for institusjoner: 

Fioliner, bratsjer og celloer

Vi vil arbeide for at foreldre får mulighetene til å la sine barn, som viser interesse for musikk, anledning til å spille på kvalitetsinstrumenter helt fra den første tonen de spiller.

Under «Strykeinstrumenter/Akord Kvint» på nettsiden vår, kan du finne informasjon om denne unike bedriften – en av Europas ledende produsenter av strykeinstrumenter med høy kvalitet; representert med modeller fra skoleinstrumenter til masterinstrumenter. Alle instrumentene fra Akord Kvint må forhåndsbestilles. Leveringstiden er ca. 3 måneder.

Finansiering: Betaling over 9 måneder - uten tillegg i pris.

  • ¼ av beløpet betales ved bestilling.
  • ¼ av beløpet betales når dere mottar instrumentet
  • ¼ av beløpet betales 3 måneder etter at dere har mottatt instrumentet
  • ¼ av beløpet betales 6 måneder etter at dere har mottatt instrumentet

Leie av alle typer instrumenter:

Tilbud til skoler, kulturskoler, barnehager,  institusjoner og bedrifter:

Kostnadene ved leie, utgjør ca. 3 % av det totale beløpet pr. mnd. i 36 måneder.

Priseksempel 1: Totalbeløp:  kr. 20.000,- ex. mva. – kr. 25.000,- inkl.mva.

Månedsbeløp i 36 måneder: ca. kr. 750,- inkl.mva.

Priseksempel 2: Totalbeløp: kr. 40.000,- ex. mva. – kr. 50.000,- inkl. mva.

Månedsbeløp i 36 måneder: ca. kr. 1500,- inkl.mva.

Priseksempel 3: Totalbeløp: kr. 120.000,- ex. mva. – kr. 150.000,- inkl. mva.

Månedsbeløp i 36 måneder: kr.4.500,- inkl. mva.

Kvalitetsdjember med trekk fra Mali: 

Tilbud til lærere, førskolelærere og studenter:

Finansiering: Betaling over 9 måneder - uten tillegg i pris.

kr. 1.000,- betales ved bestilling

kr. 1.500,- + frakt til deg betales ved mottak av djemben.

kr. 1.000,- betales 3 måneder etter at du har mottatt djemben.

kr. 1.000,- betales 6 måneder etter at du har mottatt djemben.

 

 

 

LOADING...