Barns Musikalitet

Gjennom studier av Edgar Willems musikkpedagogikk i Frankrike 1984-1985, så jeg at denne pedagogikken på en veldig spennende måte klarte å vise sammenhenger mellom mennesket og musikken. I 1994 startet jeg prosjektet : Om å lære barn å lytte og å finne glede i språk og musikk.

Her noen linjer fra prosjektets beskrivelse og målsetting :

Prosjektet « Om å lære barn å lytte og å finne glede i språk og musikk » er et forsøk på et innlegg, et opprør, en protest og en inspirasjon til å ta opp kampen på konstruktivt vis mot støyen i og omkring oss ; et forsøk på å bringe barna inn i kultiveringen av verdier rundt det som har med lytting, lyd og stillhet å gjøre. Forhåpentligvis vil mange av de barna som er med, bli i stand til å skape andre omgivelser for sin generasjon enn den vi til nå har klart å skape for vår.

Små barn bærer en varhet og en stillhet i seg. En fascinerende varhet og stillhet. Vi skal kultivere denne varheten og denne evnen til å være stille. For den som kan være stille, kan også lytte. Og den som kan lytte litt, kan også bli flinkere til å lytte : til ord og til toner. 

Jeg har siden den gang hatt mange seminarserier over flere år for barnehager flere steder i Norge.

Lennart Hall – den gang musikkprofessor ved Göteborgs Universitet og i ledergruppen av Kungliga Musikaliska Akademien, var selv invitert kursholder til seminarrekken jeg hadde for barnehageansatte. 

Han skrev følgende uttalelse om dette prosjektet : 

« Etter att ha fått tilfälle att läsa András Hidas’ beskrivning av prosjektet »Om å lære barn å lytte og å finne glede i språk og musikk » konstaterar jag – med lika stor beundran som glädje – att de idéer som genomsyrar projektet på ett sinnrikt sett förenar pedagogisk fantasi med en verkligt djup känsla för de stora möljligheter som ligger i att pedagogiskt ta til vara de erfarenhetsfält som är gemensamma för språk och musik. Tankarna går til grekernas syn på « det musiske » som någonting totalt övergripande och därmed också til renässansens medvetna uppföljing av dessa idéer i opera, madrigal och sedermera i större delen av vår europeiska musikhistoria. Det händer inte så ofta att en stor klassisk centraleuropeisek tanke får konkreta, genomtenkta lokalt anpassade och genuint pedagogisk utformade kanaler til våra dagers femåringar. Prosjektet er storartat. »

Nå er tiden kommet for å ta fatt på en viktig oppgave : Skoleringen av foreldre slik at de skal bli i stand til å lære dette til sine barn i den veldig viktige perioden fra de er 0-6 år.

Temaer:

 • Utviklingen av barnets rytmesans, lyttesans, melodisk sans, harmonisk sans og improvisasjonsevne.

Fra det første møtet med musikk til en musikalsk alfabetisering.

 • Musikk og språk
 • Musikk og matematikk
 • Musikk og data
 • Musikk i hjemmet
 • Tidspunkt: Etter avtale
 • Varighet: Enkeltseminar: 3 timer
 • Som seminarserie: 4 ganger à 3 timer i løpet av et år. 
 • Sted: Etter avtale
 • Målgruppe: Foreldre med barn 0-6 år som går i barnehagen
 • Ansatte i  barnehager, skoler, kulturskoler, institusjoner
 • Arrangør: Kreativ Musikkpedagogikk – Musikkpedagogisk Senter
 • Kursholder: András Hidas er musikklærer med 30 års undervisningserfaring i musikk. Han arbeider i Rælingen kulturskole der han underviser over 1200 barn i store grupper og har også sin egen musikkskole. Han startet prosjektet ”Om å lære barn å lytte og å finne glede i språk og musikk” i 1994.
 • Pris: Som enkeltseminar i institusjon: kr. 6000,- (Reisekostnader og evt. overnatting kommer i tillegg.)
 • Pris: Som seminarserie i barnehage: kr. 300,- pr. deltager pr. gang  
 • Seminarform: Praktiske øvelser, dialog og forelesninger
 • Materiale: Svært mye kan gjennomføres hjemme uten at man trenger å kjøpe noe. Det er frivillig om man ønsker å investere i det materialet og i de instrumentene som vil bli presentert på kurset. 

 

 

 

LOADING...